0913.809.827

Nhà bán xây mới đường Thạnh Lộc 19, tháng 8 nhận nhà.