0913.809.827

Nhà xây mới sổ hồng riêng gần chợ, khu an ninh, đường Thạnh Xuân 21 Quận 12