Home / Thông tin nhà đất quận 12 / Quận 12 : Bản đồ quy hoạch Quận 12 Tp.HCM đến năm 2020

Quận 12 : Bản đồ quy hoạch Quận 12 Tp.HCM đến năm 2020

UBND Thành phố HCM đã ban hành Quyết định 3254/QĐ-UBND về quy hoạch sử dụng đất quận 12 đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của quận 12.
Theo quy hoạch, đến năm 2020 tổng diện tích đất tự nhiên của quận 12 là 5.274, 91 ha.

Check Also

Nếu Chưa kết hôn có được đồng sở hữu nhà đất?

Hỏi: Tôi cùng người bạn dự tính hùn tiền mua một căn nhà nhỏ ở …