Home / Thông tin nhà đất quận 12 / Quận 12 : Bản đồ quy hoạch Quận 12 Tp.HCM đến năm 2020

Quận 12 : Bản đồ quy hoạch Quận 12 Tp.HCM đến năm 2020

UBND Thành phố HCM đã ban hành Quyết định 3254/QĐ-UBND về quy hoạch sử dụng đất quận 12 đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của quận 12.
Theo quy hoạch, đến năm 2020 tổng diện tích đất tự nhiên của quận 12 là 5.274, 91 ha.

Check Also

bất động sản quận 12: Giá rẻ mà “chất”

Quận 12 là một quận nằm ở phía Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh …