Home / Từ khóa sản phẩm: thủ tục đăng bộ nhà đất

Từ khóa sản phẩm: thủ tục đăng bộ nhà đất

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG BỘ NHÀ ĐẤT QUẬN 12

Sau khi công chứng GCN QSD đất ở QSH nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất từ tên người chuyển nhượng (Bên A) sang người nhận chuyển nhượng (Bên B), chúng ta cần tiến hành thủ tục Đăng bộ nhà đất tại Ủy ban nhân dân quận …

Read More »
0926147148