0913.809.827

Tiến độ dự án VXHome Center ngày 18/04/2017.