0913.809.827

Tiến độ dự án VXHome Tl19 ngày 18/04/2017.