0913.809.827

Toàn cảnh những bất thường trong việc làm công trình cống hộp tại phường Thới An, quận 12